Onkruid

Elk jaar wanneer de lente zijn intrede doet, trekt het Verenigde Leger der Hollandse Tuinders er weer op uit om het welig tierende onkruid met alle tot hun beschikking staande middelen te bestrijden. Gisteren werkte ik zelf ook in de tuin, en trok dienstplichtig alle dappere sprietjes gras, zevenblad, en kleefkruid tussen de lavendelstruiken vandaan. Ik voelde daar niet per se gewetensbezwaren bij, maar kijk sinds een aantal jaar wel anders naar het nut en de noodzaak van die activiteit.