Toekomstvoer

Voedselsysteemverandering, agro-food transities, de vierde landbouwrevolutie… In deze post neemt Mischa jullie in vogelvlucht mee in zijn gedachten over wat die veranderprocessen behelzen, wat de drijvende krachten erachter zijn en welke plek hij denkt dat voedselbosbouw daarin inneemt.